Fenntartói közlemény a 2015/16-os nevelési év óvodai beiratkozás rendjéről

Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy a Csólyospálosi Nyitnikék Óvodában az óvodai beiratkozás 2016/2017-os nevelési évre a következő napon történik:

2016. április 25-e, (hétfő): 8-16 óráig,

április 26-a, (kedd): 8-16 óráig.

Helye: Csólyospálosi Nyitnikék Óvoda, 6135 Csólyospálos, Móra Ferenc utca 11.

A beíratáshoz szükséges okmányok:

  • - a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
  • - a gyermek TAJ kártyája,
  • - a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
  • - a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
  • - amennyiben rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult a gyermek, az erről szóló határozat.

A gyermek felvételéről az óvodavezető dönt, melyről 2016. május 23-ig értesíti a szülőt.

Az óvodavezető írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő a közléstől számított tizenöt napon belül illetékmentes fellebbezési kérelmet nyújthat be a fenntartóhoz (Csólyospálos Önkormányzat Jegyzőjének) címezve az óvoda vezetőjénél. A fenntartó nevében a jegyző jár el és hoz másodfokú döntést.

  • 1). Be kell íratni minden gyermeket, aki 2016. augusztus 31-ig betölti a harmadik életévét, ugyanis a nevelési év kezdő napjától (2016. szeptember 1-jétől) legalább napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni.

A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

  • 2.) Amennyiben az óvodai nevelésre kötelezett gyermek óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, arról a szülő köteles a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

A szülő az óvodai nevelésre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a hirdetményben meghatározott időpontban. A beíratás elmulasztása szabálysértésnek minősül.

Az óvoda felvételi körzete: Csólyospálos Község közigazgatási területe.

A Csólyospálosi Nyitnikék Óvoda az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek felvételére, óvodai nevelésének biztosítására jogosult.

A sajátos nevelési igényű gyermekek közül azon gyermekről gondoskodik, akik a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján beszédfogyatékosak vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdenek.

Csólyospálos Község Jegyzője

Intézményi étkeztetés

Az intézményi étkeztetésben résztvevő gyermekek szüleinek:

A hiányzások – ennek megfelelően az étkezők létszámának – pontos ismerete a nyersanyag-felhasználás optimális tervezésének elengedhetetlen feltétele.

2014. szeptemberétől bevezetésre került a közétkeztetési előírásokról szóló EMMI rendelet, amelynek betartásához kérem az alábbiak figyelembe vételét, és az étkezési igények jelentésénél az időpontok pontos betartását, mert utólagos módosításra nincs lehetőség.

Étkezés igényének kijelentése (hiányzás, vagy betegség miatt), valamint étkezés igénylésének visszajelentése mindig megelőző nap 11 óráig lehetséges Papdiné Sisák Margit élelmezésvezetőnél a 06/30 285-3580 telefonszámon.

Csak az élelmezésvezetőnél jelentett gyermeket tudjuk ki-és visszajelenteni az étkezésbe!

Akik ingyenesen étkeznek, azok is feltétlen jelezzék!

1 napos hiányzást is kérünk jelenteni, ha az étkezésre nem tartanak igényt, mert be nem jelentett hiányzás esetén a térítési díjat ki kell fizetni.

Szeptember hónap térítési díját utólag kell rendezni, tehát a szeptember havi térítési díjat október 10-e körül kell fizetni.

Bruttó térítési díjak összegei:

  • - Teljes térítési díj: 324 Ft/nap/gyermek
  • - 50%-os térítési díj: 187 Ft/nap/gyermek

Amennyiben bármiféle kedvezményre jogosult a térítési díj összegéből, a kedvezményről szóló határozat fénymásolatát az élelmezésvezetőnek leadni szíveskedjen.

Amennyiben erről nincs leadva fénymásolat, úgy a teljes összeget kell, hogy számoljuk.

Papdiné Sisák Margit
élelmezésvezető


 

Étlapjaink:

2015-2016-ban

Hónap Elérhetőség
2015 - Szeptember Szeptember havi étlap letöltés / megtekintés
2015 - Október Október havi étlap letöltés / megtekintés
2015 - November November havi étlap letöltés / megtekintés
2015 - December December havi étlap letöltés / megtekintés
2016 - Január Január havi étlap letöltés / megtekintés
2016 - Február Február havi ételap letöltés / megtekintés
2016 - Március Március havi ételap letöltés / megtekintés
2016 - Április Április havi ételap letöltés / megtekintés
2016 - Május Május havi ételap letöltés / megtekintés
2016 - Június Június havi ételap letöltés / megtekintés
2016 - Július Július havi ételap letöltés / megtekintés

 

 

 

Pályázati - Dokumentumok

Kedves Látogató!

A TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0212 számú pályázathoz tartozó dokumentumok az alábbi linkeken keresztül elérhetők:

Az intézmény önálló innovációja

Pedagógus innováció

Kérjük önöket vegyék figyelembe, hogy a pdf állományok megnyitásához adobe reader / foxit reader, illetve más pdf állományok megnyitására és olvasására alkalmas programokra van szükség!

Bemutatkozás

Csólyospálosi Nyitnikék Óvoda

OM:202030

Csólyospálosi Nyitnikék Óvodánk a Bács-Kiskun megyei Csólyospáloson található – Szegedtől alig 20 km-re, É-ra, egy kb. 1900 lélekszámú kisközség egyetlen óvodájaként. Az Üllés és Forráskút községekkel kötött intézményi társulásunk 2012. december 31-én történő felbomlása után önállóan működő intézménnyé váltunk. Nevelőtestületünk megragadta a hirtelen jött alkalmat és nevet választott óvodánknak. Mindenképpen olyan nevet szerettünk volna találni, amely közel áll a gyerekekhez, közvetlen környezetünkhöz. Elhatározásunk közös volt, óvodánk neve madárhoz kötődjön, mégpedig olyan madárhoz, amely az udvarunkon is látható és hallható. Így esett választásunk a cinegére, a hím cinegék tavaszt váró vidám hangjára a „nyitnikék” névre. 2013. január 1-e óta a Csólyospálosi Nyitnikék Óvoda a hivatalos nevünk.

Tartalom átvétel

copyright: Imre Papai